Pa lăng xích kéo tay NITTO 01 tấn đến 20 tấn

1.400.000

NITTO    1 tấn 3 mét:    1.400.000 VNĐ
NITTO    1 tấn 5 mét:    1.600.000 VNĐ
NITTO    2 tấn 3 mét:    1.900.000 VNĐ
NITTO    2 tấn 5 mét:    2.100.000 VNĐ
NITTO    3 tấn 3 mét:    2.350.000 VNĐ
NITTO    3 tấn 5 mét:    2.900.000 VNĐ
NITTO    5 tấn 3 mét:    3.300.000 VNĐ
NITTO    5 tấn 5 mét:    3.950.000 VNĐ
NITTO   10 tấn 5 mét:   9.500.000 VNĐ
NITTO   20 tấn 5 mét: 20.800.000 VNĐ
Bảo hành: 03 tháng

Điện thoại: (024) 22146774 – (024) 35658867

Hotline: 0987 68 68 74  – 0788 69 68 68