Pa lăng cáp điện Kenbo CD 3 tấn – 6m

18.200.000

Pa lăng CD 3 tấn – 6m : 18.200.000 VNĐ
Pa lăng CD 3 tấn – 9m : 18.900.000 VNĐ
Pa lăng CD 3 tấn – 12m : 22.250.000 VNĐ
Pa lăng CD 3 tấn – 18m : 25.000.000 VNĐ
Pa lăng CD 3 tấn – 24m : 27.000.000 VNĐ
Bảo hành: 06 tháng

Điện thoại: (024) 22146774 – (024) 35658867

Hotline: 0987 68 68 74  – 0788 69 68 68