Pa lăng cáp điện Kenbo CD 1 tấn – 6m

10.900.000

Pa lăng CD 1 tấn – 6m : 10.900.000 VNĐ
Pa lăng CD 1 tấn – 9m : 11.200.000 VNĐ
Pa lăng CD 1 tấn – 12m : 12.650.000 VNĐ
Pa lăng CD 1 tấn – 18m : 14.000.000 VNĐ
Bảo hành: 06 tháng

Điện thoại: (024) 22146774 – (024) 35658867

Hotline: 0987 68 68 74  – 0788 69 68 68