Pa lăng xích lắc tay NITTO 0.8 tấn đến 2 tấn

1.400.000

NITTO   0.8 tấn 1.5 mét:    1.400.000 VNĐ
NITTO   1.0 tấn 1.5 mét:    1.600.000 VNĐ
NITTO   1.6 tấn 1.5 mét:    1.900.000 VNĐ
NITTO   2.0 tấn 1.5 mét:    2.300.000 VNĐ
Bảo hành: 03 tháng

Điện thoại: (024) 22146774 – (024) 35658867

Hotline: 0987 68 68 74  – 0788 69 68 68