Pa lăng xích kéo tay HSZ 01 tấn đến 05 tấn

990.000 900.000

HSZ     1 tấn 2.5 mét:       900.000 VNĐ
HSZ     1 tấn 5.0 mét:    1.050.000 VNĐ
HSZ     2 tấn 2.5 mét:    1.050.000 VNĐ
HSZ     2 tấn 5 .0mét:    1.250.000 VNĐ
HSZ     3 tấn 2.5 mét:    1.450.000 VNĐ
HSZ     3 tấn 5.0 mét:    1.590.000 VNĐ
HSZ     5 tấn 2.5 mét:    1.950.000 VNĐ
HSZ     5 tấn 5.0 mét:    2.750.000 VNĐ
Bảo hành: 03 tháng

Điện thoại: (024) 22146774 – (024) 35658867

Hotline: 0987 68 68 74  – 0788 69 68 68